Donostiako Udala
10 meses, 3 semanas

Inkestako emaitzak eta ondorioak / Resultados y conclusiones de la encuesta

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 5,95

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Auzo aproposa bizitzeko. Oso gustura!
 • Auzo berezia
 • Kokapen bikaina
 • Kotxerik ez
 • Haurrak lasai
 • Eskura ditugu naturako baliabide asko: urgull, hondartzak...
 • Zerbitzu onak oro har
 • Peatonalizatuta dago auzo osoa
 • Muy buen ambiente entre los vecinos
 • Céntrico

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Turismoari begira egiten direlako gauzak, ez bizilagunentzat
 • Istilu asko dago, nazkatuta.
 • Internetera konexio txarra
 • Aparkaleku eskasia
 • Turismoak ez digu lasai bizitzen uzten
 • Badirudi tabernek bizilagunek baina garrantzia gehiago dute
 • Kamioien soinuak izugarriak dira
 • Haurrentzako jolastoki gutxi
 • Terraza gehiegi
 • Jende gehiegi pilatzen da asteburutan
 • Pisu turistiko gehiegi
 • Haurtxokorik ez
 • Falta de polideportivo cercano
 • Kultur etxe falta

Propuestas / Ideas:

 • Haur eta gazteentzako leku berriak erraztu
 • Zuloaga parkearen zati bat estaltzea
 • San Bizente, San Juan eta Soraluzeko eremu peatonalizatua bizilagunentzat egokitu
 • Bizilagun zaharrenak eguraldi txarrarekin egoteko leku estali bat
 • Bretxako eraikineko espazioa auzotarrentzat prestatu
 • Txistularien orduteia atzeratu
 • Orixe eskolarako patio estali bat
 • Terrazak gutxitu
 • Abuztuaren 31 kalean kotxerik sartzen ez uztea
 • Kultur etxea jarri
 • Gazteentzat txokoren bat, gaztetxe bat
 • Tabernak gutxitu
 • Bertako dendak diruz lagundu.
 • Fibra optika jarri auzo osoan

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

1
0
Presupuestos participativos 2021

Regrístrate para hacer comentarios.