Donostiako Udala
2 urte, 6 hilabete

Inkestako emaitzak eta ondorioak / Resultados y conclusiones de la encuesta

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako batezbesteko nota: 6,23

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Baldintza onak
 • Denetarik dago
 • Natura bertan
 • Auzo lasaia
 • Herri giroa
 • Mucha gente joven

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Paseo de Herizen eraikuntza masiboa
 • Ascensores prometidos no cumplidos
 • Poca iluminación en el Paseo de Heriz
 • Auzoko eskola zaharregia dago

Propuestas / Ideas:

 • Cubrir el paque Reno, parque "azul"
 • Carril bici en el Paseo de Heriz
 • Circuito de bicis en el parking de la universidad dibujado en el suelo
 • Luberri ondoko kantxak eta frontoiak berreskuratu metroko obren ostean
 • Zubimusuko parkean, estalitako eremuan, haurrentzako parkea eraiki.
 • En el camino de Gaintxegi, hacer una zona de paseo

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.