Donostiako Udala
2 urte, 6 hilabete

Inkestako emaitzak eta proposamenak / Respuestas de la encuesta y propuestas

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 6,05

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Vivimos bien
 • Relaciones entre las vecinas y vecinos
 • Buena conexión con el centro
 • Giro ona auzoan
 • Zona lasaiak ditu

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Falta de bidegorris
 • Falta de elementos de movilidad vertical
 • Mucho tráfico
 • Poco espacio para aparcar
 • Berdegune falta
 • Martin Santos plaza haurrentzako arriskutsua eta zikina dago
 • Estamos olvidados/as
 • Zarata handia
 • Segurtasun falta
 • La calle Maldatxo es un "desastre"
 • Saltoki txiki falta
 • Igogailu eta eskailera mekaniko falta

Propuestas / Ideas:

 • Tejeria kalea oinezkoentzat bilakatu
 • Martin Santos plaza berritu
 • Komunak jarri Martin Santos plazan eta Plaza berrian
 • Lorategien diseinua planifikatu
 • Zebrapasoak berriz pintatu
 • Bizikletentzako parking estaliak jarri
 • Kaleak peatonalizatu
 • Aitor Ikastolan patioa estali
 • Plaza Handian aterpe bat jarri
 • Haurrentzako gune bat gehiago
 • GFune sozial gehiago habilitatu

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.