Donostiako Udala
2 urte, 6 hilabete

Inkestako emaitzak eta proposamenak / Respuestas de la encuesta y propuestas

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 6,27

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Auzo erosoa
 • Barrio tranquilo
 • Natura bertan

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Trafiko arazo handiak
 • Zerbitzu eta ekipamendu gutxi

Propuestas / Ideas:

 • Supermerkatua
 • Farmazia
 • Kultur ekipamenduak eta eskaintza
 • Parkea estali
 • Fomentar el comercio pequeño
 • Liburutegi ondoko baldosak reparatu
 • Koldo Mitxelenako parkearen erregenerazioa + kaleko gimnasioa

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.