Donostiako Udala
3 años, 1 mes

Inkestako emaitzak eta ondorioak / Resultados y conclusiones de la encuesta

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 6,75

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Barrio con mucha vida
 • Dena hurbil dago
 • Segurua da
 • Komunikazio eta konexio oso onak
 • Oso komodoa, ezin kexa

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Zarata handia
 • Terraza eta jardinik ez
 • Kontaminazio akustiko eta anbientala
 • Obras en el entorno
 • Falta de aparcamiento
 • Ez dago kiroldegirik
 • Falta educación secundaria

Propuestas / Ideas:

 • Parke bat eraikitzea haurrentzat
 • Parkea eraberritu
 • Paseo Árbol de Gernika
 • Landareria gehitu parkeetan
 • Jolasteko espazioa sortu
 • Radar bat Urbieta / Árbol de Gernika / Easo alturan
 • Renovar un tramo del Paseo del Árbol de Gernika
 • Peatonalización de la C/ San Bartolomé / Moraza / Marina

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
Presupuestos participativos 2021

Regrístrate para hacer comentarios.