Donostiako Udala
3 urte, 2 hilabete

Inkestako emaitzak eta proposamenak / Respuestas de la encuesta y propuestas

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 7,62

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Asko maite dugu
 • Denetati du inguruan, eskuragarri
 • Lasaitasuna eta konexio onak
 • Garraio publikoa ugaria
 • Zerbitzu guztiak ditu

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Zikintasun handia
 • Auzoko ekintzen dinamizazio falta
 • Falta de zonas verdes
 • Falta de ocio
 • Mucha contaminación acústica

Propuestas / Ideas:

 • Más zonas peatonales
 • Más papeleras
 • Eliminar la variante de Carlos 1
 • Bidegorri de subida a hospitales
 • Miniestadioaren berreraikuntza
 • Centro de atención a las personas migrantes
 • Más zonas verdes
 • Festak
 • Umeentzako parke gehiago
 • Liburutegia Pio XIIn
 • Auzo eta komunitate sena eratzeko ekintzak
 • Balleneros eta Eustasio Amilibia kaleei bizitza eman

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.