Donostiako Udala
3 urte, hilabete 1

Inkestako emaitzak eta proposamenak / Respuestas de la encuesta y propuestas

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 6,14

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Gustoko auzoa
 • Auzo lasaia
 • Ondo komunikatuta

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Falta de seguridad
 • Morlans berrian supermerkatu falta
 • Aisirako leku falta
 • Obrez josia dago auzoa
 • Garbiketa falta
 • Azpiegitura falta: komertzioak, hasitako guneak...

Propuestas / Ideas:

 • Kultura eskaintza areagotu
 • Caritasen aterpea lekuz aldatu
 • Haurren aisirako zonalde berriak
 • Arbaizenea basoa txukundu eta eraberritu
 • Aumentar la iluminación del final de la C/ Morlans por seguridad
 • Cubrir una parte del patio del colegio

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.