Donostiako Udala
3 urte, 3 hilabete

Inkestako emaitzak eta ondorioak / Resultados y conclusiones de la encuesta

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 6,67

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Auzo lasaia
 • Euskalduna eta herri izaera
 • Ikastola eta zerbitzuekin pozik
 • Auzolan askoko auzoa

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Udalaren baliabide falta
 • Haurren aisialdirako txoko falta
 • Parkeak ez dira onak
 • Goiko aldapa oso gogorra egiten da
 • Autobusak maiztasun gutxi du
 • Edoizen aktibitate egiteko auzotik kanpora: kirola, kultura, osasuna...

Propuestas / Ideas:

 • Aparkaleku gehiago
 • Igogailua
 • Dbizi zerbitzua
 • Auzoko argitasuna areagotu
 • Atotxa errekaren espaloi eta parkeen garbiketa gehiagotu
 • Auzoko espazio kulturala egitea
 • Haurrentzako aisialdirako espazioa eraiki
 • Parkeak modernizatu

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.