Donostiako Udala
3 urte, 3 hilabete

Inkestako emaitzak eta ondorioak / Resultados y conclusiones de la encuesta

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 6,27

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

  • Auzo erosoa
  • Barrio tranquilo
  • Natura bertan

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

  • Trafiko arazo handiak
  • Zerbitzu eta ekipamendu gutxi

Propuestas / Ideas:

  • Cubierta al lado del campo de fútbol de Berio
  • Gimnasio al aire libre en Marugame
  • Parque infantil en Marugame

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.