Donostiako Udala
3 urte, 4 hilabete

Inkestako emaitzak eta ondorioak / Resultados y conclusiones de la encuesta

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako batazbesteko nota:: 7,57

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Denetatik dago
 • Zerbitzu ugari
 • Herri txikiaren izaera du
 • Erosoa da
 • Auzo gazte eta aktiboa
 • Calidad de infraestructuras, dotaciones
 • Bizi-kalitate bikaina

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • Precios desorbitados de vivienda
 • Sagues está desaprovechado
 • Mucha suciedad
 • Falta de zona para niños
 • Turista eta taberna gehiegi
 • Trafiko gehiegi

Propuestas / Ideas:

 • Aumentar la iluminación en calle
 • Haurrentzat parke estalia Txofre plazan
 • Aparkalekuak jarri
 • Un sistema para renovar bicis viejas
 • Oinezkoentzako espazio gehiago habilitatu
 • Skatepark-a saguesen handitu
 • Kiroldegia hobetu
 • Egiarekin komunikazioa hobetzea
 • Txofre plaza eraberritu
 • Tokiko merkataritza sustatu

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.