Donostiako Udala
3 urte, 3 hilabete

Inkestako emaitzak eta proposamenak / Respuestas de la encuesta y propuestas

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako nota media: 4,40

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

 • Lasaitasun handia dugu
 • Naturaz inguratuta

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

 • El ayuntamiento nos tiene abandonados
 • No se invierte dinero
 • Bide arriskutsuak
 • Garbitasun falta
 • Ez gara donostiar sentitzen

Propuestas / Ideas:

 • Asfaltar los caminos
 • Kanpinera joateko espaloia
 • Autobusen ordutegiak modaltzea auzotarren beharretara, goizean lehenago hastea zerbitzua adbididez
 • Bentalegreko bidegurutzea egokitzea

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak

Izena eman erantzuteko.