Donostiako Udala
3 urte, 2 hilabete

Inkestako emaitzak eta proposamenak / Respuestas de la encuesta y propuestas

Herritarrek auzoko bizitzari jarritako batazbesteko nota:: 8,00

Razones positivas / Arrazoi positiboak:

  • Txikia eta lasaia
  • "En el monte pero a un paso de Gros"
  • Leku oso ona
  • Txakurrentzat leku aproposa bizitzeko

Razones negativas / Arrazoi negatiboak:

  • Sin parques para niños
  • Avenida de Navarra gainean, oso espaloi estua

Propuestas / Ideas:

  • Basoeskolan ekintza gehiago sustatu
  • Uliako parkean eraberriketak
  • Mejorar accesibilidad
  • Adecentar el parque de viveros

Horietako batzuk 2021eko Partaidetzazko Aurrekontuen baitan boto emateko fasera pasako dira eta beste batzuk,agian ez. Ikusi proposamenek aurrera egiteko egongo diren baldintzak: https://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean/2021/proposatu

Algunas de estas propuestas pasarán a la fase de votación dentro del proceso de Presupuesto participativo y otras tal vez no. Puedes consultar aquí las condiciones que tendrán que cumplir las propuestas para pasar a la siguiente fase: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/guztion-artean/2021/proposatu

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak
Donostiako Udala
3 urte, 2 hilabete

Ongi etorri!

Ongi etorri Uliako auzotarren foro digitalera. Espazio honek nahi beste ideia, proposamen, ekarpen berri edota iritzi eman eta gainontzeko auzotarrekin elkarbanatzeko balioko dizu. Has zaitez parte hartzen!

Bienvenida/o al foro digital de vecinas y vecinos de Ulia. En este espacio podrás publicar tus ideas, propuestas, nuevas aportaciones, opiniones... y todas ellas compartirlas con el resto de vecinas y vecinos de tu barrio. ¡Empieza a participar!

0
0
2021eko Partaidetzazko Aurrekontuak